A Börzsöny Alapítványt 2003 évben hozták létre az MME Börzsönyi helyi csoportjának tagjai, a Börzsöny hegység és környéke természeti értékeinek védelmére, bemutatására és gyerekek táboroztatására.

Legfontosabb céljaink:

  • Környezeti szemléletformálás ismeretterjesztő előadásokon, és tematikus nyári ifjúsági táborokban
  • A természetes környezet és tájkép védelme
  • Környezetkímélő gazdálkodási módok, természetvédelmi technikák kidolgozása és megvalósítása
  • Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme
  • Sérült, vadonélő védett állatok mentése, gyógykezelése és visszajuttatása a természetbe
  • Önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása
  • Védett és érzékeny természeti területek természetvédelmi kezelése
  • Kulturális és történelmi emlékhelyek védelme
  • Akciókkal és példamutatással a környezettudatos szemlélet elterjesztése
Felismertük, hogy hosszútávon a környezet megóvásának a záloga, az új generációk környezeti nevelése, ezért elsőrendű feladatunknak tekintjük a fiatalok helyes szemléletének kialakítását. Programjaink végrehajtása során szorosan együttműködünk az MME 22. sz. Börzsönyi helyi csoportjával, és más civil szervezetekkel, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, és az Ipoly-Erdő Zrt erdészeteivel. Alkalmazottunk nincs, minden tevékenységet önkéntesek látnak el.

Programjaink:Programjaink
Szemétszedő akciók: a Föld Napja alkalmából erdőtakarítási napot rendezünk a börzsöny valamely terhelt kiránduló területén. A Takarítási Világnap alkalmából Dunakeszin rendezünk hasonló akciót. Segítséget nyújtunk més szervezetek által rendezett környezettakarítási akciókhoz (jármű, védőeszköz, zsák biztosításával).

Ismeretterjesztő előadások:
Aktivistáink felkérésre diaképes, és projektoros előadásokat tartanak iskolákban, nyugdíjasklubokban, teleházban. A Börzsöny természeti értékeinek bemutatása mellett, a környezettudatos szemlélet fontosságára és a környezet sérülékenységére hívjuk fel a figyelmet, a környezetterhelő technológiák és helytelen vásárlási szokások bemutatásával. Iskolás csoportoknak "odúkopácsoló" gyakorlati órát tartunk, az elkészített odúkat elvihetik a gyererkek.

Nyári természetvédelmi táborok:
TáborokA több mint 30 éve magas színvonalon rendezett Börzsönyi Természetvédelmi Táborok további működését biztosítjuk, stabil anyagi és infrasrtuktúrális háttér biztosításával. A táborban, két turnusban kb. 100 iskolás vesz részt. A 12 napos turnusok minden napján, 10 fős kiscsoportokban tematikus foglalkozásokon mutatjuk be a természet titkait, és az erdőben viselkedés szabályait.

Vadonélő védett állatok mentése:
Madármentés
Az emberkézre került, sérült vadonélő állatok – elsősorban nagytestű madarak – mentését és gyógykezelését végezzük az MME Börzsönyi helyi csoportjával együttműködve, az erre a célra kialakított telephelyeinken. A gyógyult állatokat visszajuttatjuk a természetbe, vagy gondoskodunk elhelyezésükről. Kapcsolatban állunk más mentőközpontokkal, állatkerttel, és a Nemzeti Parkokkal.

Védett és fokozottan védett fajok felmérése, védelme:
Borz Kameracsapdával monitorozzuk a börzsöny rejtett életet élő vadfajait, elsősorban a hiúz és vadmacska kutatáshoz járulunk hozzá. Rendszeresen ellenőrizzük a börzsönyi erdőkben élő ritka madárfajokat (feketególya, fehérhátú harkály, vándorsólyom, uhu, macskabagoly stb.) Támogatjuk a MME Börzsönyi csoport madárodú telepítési programját.


Befejezett programjaink:

A börzsönyi denevér populáció életfeltételeit javítottuk a Szokolyai vasbánya denevérbarát lezárásával és speciális denevérodúk telepítésével.
A fokozottan védett Magyarföldi husáng (Felura sadleriana) vadak rágása elleni védelmét kerítés létesítésével biztosítottuk.
Ismeretterjesztő táblát állítottunk fel, melyen bemutatjuk a Börzsöny védendő természeti értékeit.
Kistó programunk során a Börzsönyi kétéltű állomány szaporodóhelyeinek felmérését, és néhány beiszapolódott víztest revitalizálását végeztük el.
A Börzsöny területén GPS alkalmazásával felvételeztük a forrásokat, mértük vízminőségi és fizikai tulajdonságaikat, és adatszolgáltatást végeztünk a Nemzeti forráskataszter részére.

 

 

Kuratórium

A kuratórium elnöke:
Nagy Csaba 2600 Vác

A kuratórium tagjai:
Bedő Péter 2627 Zebegény
Bagyura János 2120 Dunakeszi
Kazi Zoltánné 2120 Dunakeszi
Tarján Ambrus 1039 Budapest


Ajánlott felbontás: min. 1024*768